Sitemap

 1. Blz. 1 Voorjaarsberap 2022
  1. Blz. 2 Programma’s
   1. Blz. 3 Financiële samenvatting
    1. Blz. 4 Algemeen Beeld
     1. Blz. 5 Algemeen Beeld
     2. Blz. 6 1. algemene uitkering
     3. Blz. 7 2. bedrijfsvoering
     4. Blz. 8 3. bijzondere baten en lasten
     5. Blz. 9 4. decentralisaties (budgettair neutraal)
     6. Blz. 10 5. inkomsten
     7. Blz. 11 6. kapitaalasten.
     8. Blz. 12 7. neutraal (neutraal)
     9. Blz. 13 8. personeel
     10. Blz. 14 9. reserves
    2. Blz. 15 Kredieten
     1. Blz. 16 7450181xx Aanpassing speeltuingebouw/Mensingboerderij
     2. Blz. 17 726055009 gymlokaal Vrijheidslaan
     3. Blz. 18 720660006 nieuwbouw zwembad
     4. Blz. 19 720128104 lening zonnepanelen Kulturhus (€ 75.000) en 720128105 lening klimaat Kulturhus (€ 150.000)
     5. Blz. 20 74002003 verduurzamen gemeentelijke verhuur gebouwen
     6. Blz. 21 710020xxx informatie en communicatie apparatuur Raad
     7. Blz. 22 745010001 pilot fitness
     8. Blz. 23 745020801 Machinaal Knipper
     9. Blz. 24 730220049 Nieuwbouw Johan Frisoschool
     10. Blz. 25 725110002 Centrumfunctie Rijssen.
     11. Blz. 26 770435001 Structuurvisie Ligtenbergerveld Oost.
     12. Blz. 27 7206402xx Vervangen toplaag kunstgrasveld Excelsior
    3. Blz. 28 Reserves en voorzieningen
     1. Blz. 29 5104 reserve sport
     2. Blz. 30 5109 reserve gebouwenbeheer
     3. Blz. 31 5110 reserve Reïntegratie
     4. Blz. 32 5120 reserve afval
     5. Blz. 33 5129 reserve Duurzaamheid
     6. Blz. 34 5130 reserve Recreatie & Toerisme
     7. Blz. 35 5132 reserve implementatie Omgevingswet
     8. Blz. 36 5133 reserve Corona
     9. Blz. 37 51xx Reserve centrumfunctie Rijssen
     10. Blz. 38 5306 voorziening vervangingsinvesteringen riool
    4. Blz. 39 Grondexploitaties
     1. Blz. 40 Grondexploitaties
   2. Blz. 41 Voortgangsrapportage bestuursopdrachten
    1. Blz. 42 1. Zwembad
    2. Blz. 43 2. Langer zelfstandig wonen
    3. Blz. 44 3. Uitwerking bezuinigingsscans sociaal domein
    4. Blz. 45 4. Implementatie omgevingswet
    5. Blz. 46 5. Onderzoek bedrijventerreinen Rijssen-Holten
    6. Blz. 47 6. Bewustwordingscampagne scheiding restafval
    7. Blz. 48 7. Groenstructuurvisie
    8. Blz. 49 8. Omgevingsvisie Buitengebied Rijssen-Holten
    9. Blz. 50 9. Omgevingsvisie Rijssen-Holten gebied bedrijventerreinen
    10. Blz. 51 10. Wijk van de Toekomst
    11. Blz. 52 11. Vletgaarsmaten 2 fase C
    12. Blz. 53 12. Woonzorgvisie 2030
  2. Zoeken
  3. Publicatie bijlagen
  4. Contact
  5. PrivacyStatement
  6. Sitemap