Balans

Tabel

Terug naar navigatie - Tabel

De BBV-voorschriften schrijven een weergave van de balans voor. Wij hebben de cijfers uit de jaarrekening 2010 als basis gebruikt. Aan de hand daarvan is de balans voor de begrotingen 2023-2026 geprognosticeerd.