Financieel perspectief 2023 – 2026

Voor het financiële perspectief 2023-2026 en het verloop hiervan sinds de vastgestelde begroting 2022 verwijzen wij u naar onderdeel 1.1 Ontwikkelingen financieel perspectief van begroting 2022 naar begroting 2026.